Welké proroctví Sibyly, králowny ze Sáby.

ed. Krčma, Alois
[nákl.vl.], 1936. 808, [II] s.