Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nassého Krysta Gežjsse A geho neyswětěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, Gakož y wssech giných Krewnjch Přátel Syna Božjho.

Cochem, Martin von; Edelbert Nymburský
w Impressy Karlo-Ferdynandské, w Kollegi Towaryšstwa GEžjssowa u Swatého Klymenta bljž Mostu Za Giřjho Jakuba Koeberle Faktora, 1717. [14], 1137, [5] zach. s.