Wartburg.

Jirásek, Tomáš
ZO Svazarmu při pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně, 1989. 59 s. +