Walter.

Petřík, Václav
1. vyd. ZO Svazarmu při pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně, 1988. 61 s.
Edice: AutoAlbum ; č. 9