Waldheimská idyla.

Marešová, Milada
I. vydání. Dělnické nakladatelství, 1947. 150-[IV] s.