W. Wladiwoje Tomka Děje mocnářstwí rakauského.

Tomek, Václav Vladivoj
Nákladem Českého museum, 1845. 338 s.
Edice: Malá encyklopedie nauk ; díl 5