Vztahy Rakouska-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války.

Horčička, Václav
Vyd. 1. Karolinum, 2007. 365 s.