Vztahová inteligence : schopnost a umění získat si lidi.

Gross, Stefan F
3., přeprac. vyd. Management Press, 2011. 254 s.