Vzpomínky na Vratislava Hugo Brunnera : K nedožitým 75 tinám.

Chvála, Alois
nákl. vl, 1960. 30 s.