Vzpomínám.

Zelenka, Jan
Svaz čs. herectva, 1929. 178 s., [1] l. obr. příl