Vzorce pro výpočet přiměřené daňové reservy všeobecné daně výdělkové a zvláštní daně výdělkové podniků, podléhajících 9% sazbě zvláštní daně výdělkové.

Reil, Jan
nákl. vl, 1936. 89, [I] s.