Vznik a základy psychoanalysy.

Dosužkov, Fedor Nikolajevič
I. vydání. Dělnické nakladatelství, 1947. 34-[I] s.