Vznik a funkce Nové rady.

Čapek, Jan Blahoslav
Královská česká společnost nauk, 1937. 100 s.