Vyznáte sa v tlačenici? : (úvod do šťukológie).

Tanská, Nataša
3., v Smene 1. vyd. Smena, 1991. 138 s.
Edice: Rovesník