Využití elektrické energie : učební text pro stř. odb. učiliště.

Pláteník, Vladimír; Brutovský, Emil
1. vyd. SNTL, 1987. 270 s.