Výuka dobrého vkusu jako státní zájem : počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763-1805.

Hlobil, Tomáš
Vyd. 1. Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou, 2011. 322 s.