Výtvarný projev a výchova.

Uždil, Jaromír
Vyd. 2., dopl. Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 333 s.