Výtvarné umění chrámové a hřbitovní.

Kachník, Josef
Cyrilo-Meth. tisk. spolek, 1923. 192, 2 s.
Edice: Knih. Cyrilo-Meth. spolku ; 11