Výtvarná užitková tvorba na Slovensku : od polovice 19. storočia po súčasnosť.

Michalides, Pavol
1. vyd. Pallas, 1978. 190 s.