Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site.

Hlavenka, Jiří
6. aktualiz. vyd. Computer Press, 2002. 355 s.