Výstava švédského uměleckého průmyslu a lidového umění uspořádaná Švédským uměleckoprůmyslovým spolkem za spolupráce Severského musea v Stockholmu : Praha 8. dubna-8. května 1938 v Umělecko-průmyslovém museu v Praze.

[Výstavní výbory], 1938. 66, [1] s.