Výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Přerově : s přičleněným IV. ročníkem státního koedukačního ústavu učitelského : za školní rok 1928-29.

Státní reálné gymnasium v Přerov, 1929. 50 s.