Výrobní konstrukce : Učeb. text pro prům. školy strojnic. a stř. prům. školy strojnic.

Novotný, František; Frank, Augustin; Dudík, Drahomír
3., přeprac. vyd. SNTL, 1963. 319, [1] s.
Edice: Řada strojír. lit