Vyrábíme chovatelská zařízení.

Terlanday, Ladislav
2. vyd. (v SZN 1. vyd.). SZN, 1985. 218 s.
Edice: Mechanizace, výstavba a meliorace