Vypsání husitské války.

Zap, Karel Vladislav
2., přeprac. vyd. I.L. Kober, 1893. 604 s., [2] slož. obr. příl. (29 x 23 cm), [11] l. obr. příl