Vypravování dějin domácích. Díl I, Od časův nejdávnějších až do r. 1197, to jest do Přemysla Otakara I.

Tonner, Emanuel
Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1871. 272 s.
Edice: Matice lidu ; roč. 5., na rok 1871, č. 1, (běžné č. 25)