Výmysly.

Trefulka, Jan
1. vyd. Blok, 1966. 116, [2] s.