Vyložení umělci, aneb, Kunsthistorické pohádky.

Brikcius, Eugen
Inverze, 1991. 130 s.