Výklad k zákonu pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ve znění novely ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 Sb. z. a n.

Gallas, Jan; Janoštík, František
Čtvrté úplně přepracované vydání "Výkladu" Dra Gallase. Sdružení úředníků a zřízenců československých sociálně pojišťovacích ústavů, 1929. 510 s.
Edice: Knihovna sociálních úkolů ; Svazek 3