Vybrané spisy ve dvou svazcích.

Marx, Karl; Engels, Friedrich
1., autoriz. vyd. Svoboda, 1950. 2 sv