Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 3, Nejnovější metoda jazyků.

Komenský, Jan Amos
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 424, [2] s.
Edice: Základní pedagog. díla. Vybrané spisy Jana Amose Komenského