Vybrané části ze skladby jazyka československého. II. část.

Smetánka, Emil
2., dopln. vyd. Klub moderních filologů, 1938. 180 s.