Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. 2, Východní slovanské.

Erben, Karel Jaromír
nákladem J. Otty, 1906. 190 s.