Výbor zo spisov.

Šoltésová, Elena Maróthy
Druhé vydanie. Matica slovenská, 1934. 200 - [II] s.
Edice: Čítanie študujúcej mládeže ; Sv. XIX