Výbor ze spisů kritických a smíšených.

Neruda, Jan; ed. Novák, Arne
F. Topič, 1927. 351 s., 2 listy
Edice: Vybrané spisy / Jan Neruda ; IV