Výbor z prací.

Drtil, Artuš
Lid. družstvo tisk. a vydav. Přehled, 1913. 195 s.