Výbor z nejlepších básníků novočeských k potřebám deklamačním ve školách : s úvodem, stručnými zprávami životopisnými, návodem k deklamování a vysvětlivkami k některým básním.

Frant. Bačkovský, 1896. 214 s.
Edice: Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů ; č. 20