Výbor z literatury středoanglické a staroanglické.

vl. n, 1940.