Výbor z literatury české. [3], Doba nová.

Vyd. 2. Bursík & Kohout, 1893. 429 s.