Výbor z Kollárových básní. 3, Básně vlastenecké.

Kollár, Ján; Jakubec, Jan
2. rozmnožené vyd. Frant. Bačkovský, 1894. 183 s.