Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu.

Havránek, Bohuslav; ed. Hrabák, Josef
1. vyd. ČSAV, 1957. 851, [1] s.
Edice: Práce Čs. akademie věd. Sekce jazyka a literatury