Výbor bájí a pověstí národních od Karla Jar. Erbena.

Erben, Karel Jaromír
B. Kočí, 1906. 43, 1 s.