Výběr z hroznů.

Javora, Josef
1. vyd. Matice cyrilometodějská, 2006. 151 s.