Všeslovanské počáteční čtení. Částka druhá, Z písemnictví ruského.

Čelakovský, František Ladislav; Čelakovský, František Ladislav
[s.n.], 1852. 4, 239 s.