Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl prvý (pro V. třídu), Dějiny starověku a raného středověku.

Bidlo, Jaroslav; Šusta, Josef; Dobiáš, Josef
Druhé, přepracované a zkrácené vydání. Historický klub, 1938. 170 s.