Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl druhý, Dějiny středního a nového věku do osvícenství.

Bidlo, Jaroslav; Šusta, Josef
Čtvrté vydání, nezměněný otisk vydání třetího, přepracovaného. Historický klub, 1937. 226 - [II] s.