Všeobecná nauka o hudbě jako průprava pro studium nauky o harmonii, o kontrapunktu a o hudebních formách.

Šín, Otakar; ed. Bartoš, František; ed. Janeček, Karel
Hudební matice Umělecké besedy, 1949. 159, [i] s.