Všemi díly světa.

Novotný, Rudolf; Janda, Jiří
Zem. ústř. spolek jednot učitel. v král. Čes, . 211, 1 s.