Všecky krásy světa.

Seifert, Jaroslav; ed. Jirásková, Marie
3. vyd., 1. přeprac. vyd. Československý spisovatel, 1992. 540 s.
Edice: Vzpomínky a korespondence