Všechny cesty vedou na Kalvarii.

Jerome, Jerome K
Alois Srdce, 1927. 293 s.